Спортни филтри

Спортни филтри K&N, Pipercross, FK на най-добра цена

0 артикулa за 0.00 лв     Кошница

Намери спортен филтър за твоя автомобил

Марка автомобил Модел Година Двигател  

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН НА САЙТ www.sportni-filtri.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт! sportni-filtri.com си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

Общи условия

www.kz-tuning.com е уебсайт – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на sportni-filtri.com.

Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от sportni-filtri.com.

sportni-filtri.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока.

При липса на складова наличност от заявената стока sportni-filtri.com в рамките на един работен дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката sportni-filtri.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от sportni-filtri.com чрез “www.sportni-filtri.com.com” на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента.

sportni-filtri.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.

sportni-filtri.com не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.sportni-filtri.com.com”.

sportni-filtri.com не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените, както и промяна в дизайна на продуктите.

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

Права и задължения на страните

sportni-filtri.com се задължава:

да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 (един) работен ден;

да достави в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;

гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!).

Клиентът се задължава:

да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети sportni-filtri.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, sportni-filtri.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по последващата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 Лични данни

sportni-filtri.com полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, sportni-filtri.com може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на sportni-filtri.com, съобразно българското законодателство.

 

Гаранционни условия

Фирма sportni-filtri.com дава на своите клиенти с всяка закупена стока гаранция, съгласно срок и условия, упоменти за съответните продукти.

Ограничения за гаранцията

Гаранцията отпада в случай на:

- Повреди, причина за които е съхранение или неправилна експлоатация.

- Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

- При използване на некачествени и неоригинални консумативни материали.


 


K&NPipercrossFK Automotive GermanySimota